Informasjonsskriv:

Ny kontrollinstruks og nytt PKK- og verkstedregister trer i kraft 8. juni 2015

EuroMek versjon 7.3 håndterer overgangen automatisk

OM INPUT DATA